Sosyal Mühendisliğin Yasalardaki Yeri Nedir? | Kogo Society Forum

Sosyal Mühendisliğin Yasalardaki Yeri Nedir?

CrypticaL 

Düttürü Dünya..
Yönetici
Üyelik
2 Eylül 2019
Mesajlar
1,016
Cinsiyet
Erkek ♂️
İlişki Durumu
İlişkim Var
Burcu
Kova ♒
Ruh Hali
Uzaklaş
Sosyal Mühendisliğin Yasalardaki Yeri Nedir?

Sosyal Mühendisliğin Yasalardaki Yeri Nedir?


Yasalar yeni ve eski TCK’ye göre şu şekilde işlemektedir.

Bu suçun tam tanımı maalesef hem eski yasamızda hem de yeni yasamızda tam tanımlanmamış. Bu sebeple ancak yorum yoluyla bir sonuca varılabiliyor. Ama ceza hukukunda yorum ancak çok dar bir şekilde yapılabildiği için bu suçun bilişim suçu olarak değerlendirilmesi zordur. Ama bu suça Yeni TCK’de Madde:158/f nin uygulanabilir.

Bu Gibi Suçlarda Korunan Hukuki Menfaat Nedir?

Fake (Sahte) mailler ile işlenen bu gibi suçlarda korunan hukuki menfaat kişilerin mal varlığı haklarıdır.

Bu Olayda Mağdur Kimdir (Banka Mı Yoksa Müşteri Mi?)

Olayda mağdur müşteridir. Çünkü mal varlığında azalma meydana gelen kişi, hile ve desiseye maruz kalan kişi müşteridir.

Bu Olayın Faili Kimdir?

Olayın faili herkes olabilir. Fail olabilmek için yasa herhangi bir özel şart aramamıştır.

Suçla Mücadelede Hukuki Olarak Nasıl Bir Yöntem İzlenmelidir?

Suçla mücadele için öncelikli olarak yapılması gereken bir adli bilişim biriminin kurulmasıdır. Bu adli tıp içinde de kurulabilir. İkinci olarak hâkim ve savcılarımıza yeterli eğitim verilmelidir. Üçüncü husus ise servis sağlayıcılara yasal yükümlülükler getirerek bugün delillendirme de yaşanan problemlerin önüne geçilmelidir.

Delillendirme Nasıl Yapılmalıdır?

Delillendirme de en hayati nokta gelen sahte elektronik postanın kağıt çıktısının mahkemeye sunulması değil, elektronik versiyonunun savcıya ya da mahkemeye sunularak üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasıdır. Ayrıca sahte postanın yönlendirdiği web sitesine ilişkin bilgilerin ve yine sahte elektronik postanın gönderildiği servis sağlayıcısından alınacak bilgilerin dosyaya konulması gerekir.

Başvuru Yolları Nelerdir?

Böyle bir eyleme maruz kalan kişi derhal bankasını bilgilendirmeli ve ardından TCK’n un dolandırıcılık hükümlerine göre savcılığa dilekçe ile başvurmalıdır. Burada hem mağdura hem savcıya hem de güvenlik güçlerine düşen görev hayati önemdeki birkaç delilin en kısa zamanda toplanmasını sağlamaktır.

Uluslar Arası Hukukta Bu Olay Ne Boyuttadır Uluslararası Hukuk Bunu Ne Olarak Görüyor?

Dünya bu eyleme hazırlıksız yakalandı ve bu sebeple bunu açıkça suç olarak düzenleyen bir yasa maddesi yok. Ancak ABD’li hukukçuların “The Anti – Phishing Act” olarak adlandırdıkları ve Senatör Patrick Leahy tarafından sunulan yasa tasarısı ile ABD’de büyük finansal kayıplara yol açan sahte elektronik posta eylemleri ve bilişim suçları önlenmek isteniyor. Diğer ülkelerin genel eğilimi ceza yasalarındaki bilişim suçlarını düzenleyen hükümlerden faydalanmak yönünde.
 

Geri
Üst