i̇slam | Kogo Society Forum

i̇slam

 1. CrypticaL

  Zeydilik

  Zeydilik Zeydilik İslam'ın farklı mezheplerinden biri olarak kabul edilir ve İslam'ın erken dönemlerine dayanır. Mezhebin adı kurucusu olan İmam Zeyd ibn Ali'den gelir. İmam Zeyd (695-740 CE) Ali ibn Ebu Talib'in soyundan gelen ve Şii İslam'ın İmamlarından biri olarak kabul edilen bir İmamdır...
 2. CrypticaL

  Zahirilik

  Zahirilik Zahiri mezhebi ya da Zâhiriye bir İslâm dini fıkhı (İslâm hukuku) mezhebidir. İslâmî hükümleri Kur'ân ve sünnetin zâhirî (açık, görünen) mânâsına bakar. İbni Hazm, âyet ve hadislerin zahir, yani görünen mânâlarından başka hiçbir delili ve kıyası kabul etmezdi. Kurucusu Genel...
 3. CrypticaL

  Hanbelilik

  Hanbelilik Hanbelilik İslam'ın farklı mezheplerinden biridir ve İmam Ahmed ibn Hanbel (780-855 CE) tarafından kurulmuştur. İmam Ahmed ibn Hanbel, İslam dünyasının erken dönemlerinde yaşamış bir İslam hukuku bilgini ve hadis alimidir. Hanbelilik mezhebi özellikle İslam hukuku (fıkıh) alanında...
 4. CrypticaL

  İbadilik

  İbadilik İbadiyye (Abadiyye) Sıffin Savaşı sonrasında Hakem Olayı neticesinde Ali el-Mûrtezâ'nın ordusundan ayrılarak oluşan ve Muhakkime olarak adlandırılan grubun içerisinde Hariciler ile birlikte yer alan fırkadır. Raşidî'ye göre halkı devlete karşı isyâna teşvik eden başta Ezârika olmak...
 5. CrypticaL

  Caferilik

  Caferilik Caferilik Şii İslam'ın bir mezhebi olarak kabul edilir ve İslam'ın büyük mezheplerinden biri olarak bilinir. Mezhebin adı kurucusu olan İmam Cafer es-Sadiq'tan gelir. İmam Cafer es-Sadiq (702-765 CE), İslam dünyasının erken dönemlerinde yaşamış bir İslam hukuku bilgini ve Şii...
 6. CrypticaL

  Malikilik

  Malikilik Mâlikîlik veya Mâlikî mezhebi (Arapça: اَلْمَذْهَبُ الْمَالِكِي veya الْمَالِكِيَّة), İslam dininin Sünnî (fıkıh) mezheplerinden biri. Mâlikîlerin itikatta (inançta) mezhepleri ise Eş'arilik'tir. İsmini asıl adı Mâlik bin Enes olan kurucusu İmam Malik'ten (712-795) alır. Mâlikîlik...
 7. CrypticaL

  Şafiilik

  Şafiilik Şafii (Arapça: الشافعي; d. 767, Gazze - ö. 19 Ocak 820, Kahire), İslam hukuku bilgini. Şafii mezhebinin kurucusudur. Asıl adı Muhammed bin İdris bin Abbas'tır. Dedesinin dedesi Şâfiî, Kureyş kabilesinden ve sahabe'den olduğu için, Şâfiî adı ile meşhur olmuştur. Hicri 150 (MS.767)...
 8. CrypticaL

  Hanefilik

  Hanefilik Hanefilik İslam'ın farklı mezheplerinden biri olarak kabul edilir ve İslam'ın büyük mezheplerinden biri olarak bilinir. Hanefilik adını kurucusu olan İmam Ebu Hanife'den alır. İmam Ebu Hanife (699-767 CE) İslam dünyasının erken dönemlerinde yaşamış bir İslam hukuku bilgini ve...
 9. CrypticaL

  Umre Nedir, Umrenin Yapılışı, Umre Nasıl Yapılır?

  Umre Nedir, Umrenin Yapılışı, Umre Nasıl Yapılır? Umre kelimesi, ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Dinî bir terim olarak umre, ‘Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safâ ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine...
 10. CrypticaL

  Sabret ki her şey hissettiğin kadar derin ve sonsuz olsun

  Sabret ki her şey hissettiğin kadar derin ve sonsuz olsun Sabret ki her şey hissettiğin kadar derin ve sonsuz olsun.. Sabret ki her şey gönlünce olsun.. Dertten kavrulsa da ciğerin, kurumuş bir dala dönsen de sabret!.. Sabret ki kim bilir belki de huzurda yeşereceksin.. Sabret ki o zor günde...

Geri
Üst