Rüyada Cehennem Görmek Nedir Neye İşarettir | Kogo Society Forum

Rüyada Cehennem Görmek Nedir Neye İşarettir

CrypticaL 

Düttürü Dünya..
Yönetici
Üyelik
2 Eylül 2019
Mesajlar
1,016
Cinsiyet
Erkek ♂️
İlişki Durumu
İlişkim Var
Burcu
Kova ♒
Ruh Hali
Uzaklaş
Rüyada Cehennem Görmek Nedir Neye İşarettir

Rüyada Cehennem Görmek Nedir Neye İşarettir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : Bir kimse rüyada kendisini cehennemde görse, büyük günah işler. Cehennemden kötü ve kerih bir şey kendisine erişmeden çıktığını görse, dünyanın üzüntülerine düşer. Cehennemin kendisine yaklaştığını gören kimse, çare bulamayacağı bir minnet ve meşakkate girer ve kendisine diyet ve fazlaca ziyan erişir. Bu rüya, bulunduğu halden dönmesi, tövbe ve istiğfar etmesi için rüya sahibine uyarıdır. Cehenneme girip sonra çıktığını gören kimse İnşâallahü Teâlâ cennete girer. Yahut bir günah işler de sonra bundan tövbekar olur ve istiğfar eder. Azalarından birinin kendisine konuştuğunu görmek, yaptığı günah ve masiyetten kendisini men etmeye, ahiret için uyanık olmaya delalet eder.

Seyyid Süleyman Rüya Tabirleri : Cehenneme girdiğini gören, dünyada zaruret ve üzüntü içinde yaşar. Ahirette azap görür. Cehennemin kapısına kadar gelip içeri girmeden dönen, bütün kötü hallerine tövbe eder. Cehennemde kafirlerin eziyet içinde olduklarını görmek; Allah (C.C.)’ın rüya sahibine ikazıdır. Tövbe etmelidir.

Cabir’ül Mağribi diyor ki: Cehennem; cehalet, isyan, küfür, sıkıntı, zaruret, şer, fesat, korkutma, kıtlık, pahalılık, selamet ve emniyetsizlik ile tabir olunur.
Abdulgani’En Nablusi demiştir ki: Cehenneme girdiğini gören, büyük bir günah işler. Kendisine bir zarar olmaksızın Cehennemden çıkan, evhamdan kurtulur. Cehennemin kendisine yaklaştığını gören, zalimlerin zulmüne uğrar. Yalın kılıç cehenneme giren, fena konuşur. Küfre düşer. Cehenneme gülerek girmek, Allah-ü Teala’ya isyana ve elindeki dünya nimetleriyle övünmeye delalettir.

Birinin kendisini Cehenneme koyduğunu gören, o şahsın sözlerine kanar. Cinayet ve zina gibi büyük günahlardan birini işler. Cehennem olup ne vakit girdiğini bilmeyen, dünyada, oruçsuz, namazsız, zikirsiz ve fakir bir hayat sürer. Ateş korları üzerinde yürümek, halkın hakkına tecavüz etmeye işarettir. Cehennemin zakkumun dan yiyen, kaynar suyundan ve kanlı irinli meşrubatın dan içen, ateşinden yanan, Allah (C.C.)’ın düşmanlarıyla dost olur. Onların kötülüklerine ses çıkarmaz. Halkın gözünden düşer.

Cehennemin tamamını görmek, sultanın veya Hakkın gazabına delalet eder. Cehennemde gezinen, işlediği günahlardan dolayı rezil olur.
Cehennemden çıkan, günahlarına tövbe eder. Burada oturduğunu ve Cehennem yemeğinden yeyip, şarabından içtiğini gören, günahlarında ısrar eder. Yaptığı tahsille etrafa zararlı olur.

İbn-i Kesir diyor ki: Cehennemi gören, elindeki imkanları kaybeder. Zillete düşer. Hakarete uğrar. Hapse girer. Haram yer. Kötü bir evlilik yapar. Ölümcül bir hastalığa tutulur. Sonu kötü olur. Amelleri kabul edilmez. Zinadan evladı doğar. Hulasa bu rüya yukarıdakilerden birine veya hepsine işarettir.

İbn-i Şirin yukarıdaki yorumlara ilaveten Cehennem’in, kilise, havra, hamam, fırın gibi yerlere delalet ettiğini, rüya sahibinin kafirlerin adetlerine uyacağını, Cenab-ı Hakk’ı inkar edeceğini söylüyor. Cehennem’de olmak, akrepler, yılanlar tarafından ısırılmak, orada yemek, içmek, hep yukarıdakiler gibi yorumlanır.

Cehennem bekçisi Malik (A.S.)’ı görüp, kendisine iyi bir şey verdiğini veya yanına aldığını müşahade eden, Allah (C.C.)’ı, Hz. Muhammed (S.A.V.) ve müminlerin muhabbetine nail olur. Nifaktan uzaklaşır. Günahtan kurtulur. İzzet ve itibara kavuşur. Malik (A.S.)’ın kendisine döndüğünü gören, Cehennem azabından kurtulur. Fakat, O’nun kendisinden yüz çevirdiğini yahut hiddetli baktığını gören, azaba sebep olacak bir şey yapar. Malik (A.S.)’ın ve Cehennem bekçilerinin kendisini ateşe attığını gören, aşağılanır. Hakarete uğrar. Cehenneme girdikten sonra çıkan, günahlarına tövbe eder. Cennete girer.

Rüyada Cehennem Görmek Nedir Neye İşarettir

Diyanet Rüya Tabirleri : Bir kimsenin rüyasında Cehenneme girdiğini görmesi; o kimsenin muhtaç duruma düşeceğine, keder ve sıkıntıya maruz kalacağına ve ahirette azaba müstahak olacağına delaletle yorumlanmaktadır. Kişinin rüyasında Cehennem’in kapısına kadar gelip, içeri girmeden geriye döndüğünü görmesi; o kimsenin işlediği günahlara tövbe ettiğine, kişinin rüyasında Cehennem’de insanların azap çektiklerini görmesi; böyle bir rüyanın gösterilmesi; rüya sahibine Allah tarafından bir ihtar ve ikaz niteliğinde olduğuna işaret eder.

Ünlü rüya tabircilerine göre : Rüyada cehennem görülmesi değişik şekillerde tabir edilmiştir. Şimdi bunları ayrı ayrı ele alarak okuyucularımıza sunmaya çalışalım. Câfer-i Sâdık’ın yorumuna göre: Bir şahsın rüyasında cehennemi görmesi; o kimsenin cahil birisi olduğuna, fesatlık yaptığına, kendisinde küfür belirtileri olduğuna, rızkının az oluşuna, kıtlık ve sefalet içerisinde hayatını sürdüreceğine yorumlanır. İmam-ı Nablusî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında cehenneme girdiğini görmesi; o kimsenin büyük bir günah işlediğine, rüyasında cehenneme girdiğini ve kendisine bir zarar gelmeden çıktığını görmesi; o kimsenin gam, keder ve üzüntülerinden kurtulacağına işaret eder.

Rüyasında kendisine cehennemin yaklaştığını gören kimsenin zalimler tarafından büyük bir zarara maruz bırakılacağına, kişinin rüyasında kendisinin bir başkası tarafından cehenneme götürüldüğünü görmesi; o kişi vasıtasıyla dünyada büyük bir günah işleyeceğine ve dolayısıyla azaba müstahak olacağına yorumlanır. İbn-î Sîrîn’in yorumuna göre: Rüyanızda cehenneme girdiğinizi görmeniz; mal varlığınızın yok olması ile muhtaç duruma düşeceğinize, rüyanızda cehenneme girip orada yediğinizi, içtiğinizi, akrep ve yılanlar tarafından ısırıldığınızı, hulusa her türlü azabı tattığınızı görmeniz; sizin dinsiz birisi olduğunuza, zalim kişilerle iş birliği yaptığınıza, kötü sayılan işlerde bulunduğunuza ve böylece de çok büyük günahlar işleyeceğinize işaretle tabir olunur.

Rüyanızda cehennemde bir başkası tarafından yakalanıp ateşe atıldığınızı görmeniz; dünyada iken hakarete maruz kalacağınıza, cehenneme girer girmez hemen çıktığınızı görmeniz; işlediğiniz günahlarınıza tövbe edeceğinize delalet eder. Bir kimsenin rüyasında cehennemin tabakalarından sakar tabakasını görmesi; o kimsenin sadaka vermeyi terk ettiğine, lüzumsuz şeylerle meşgul olduğuna, cimriliğine ve kıyamet gününü inkar ettiğine, cehennemin tabakalarından sair tabakasını gören kimsenin; şeytan ahlakı ile ahlaklandığına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında cehennemin tabakalarından haviye tabakasını görmesi; o kimsenin ölçü ve tartıların da noksanlık yapacağına ve kıyamet gününde o kimsenin hayır ve iyiliklerinin eksik geleceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında cehennemin tabakalarından cahîm tabakasını görmesi; o kimsenin haddi aşıp sapıklık yapacağına, dünya iyiliklerini ahir et iyiliklerine tercih edeceğine ve nifak çıkardığından dolayı da ahirette cehennemin en alt tabakasında azap göreceğine işaret eder.

Kişinin rüyasında cehennemin tabakalarından lezâ tabakasını görmesi; o kimsenin mal biriktirip Allah'ın hakkı olan zekatı vermeyeceğine, rüyasında hutame tabakasını görmesi; o kimsenin insanlar aleyhinde koğuculuk yaparak onları taklit ettiğine ve yine mal biriktirip Allah'ın hakkı olan zekatı vermeyeceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında cehenneme girip zakkum ağacından yediğini veya cehennem ehlinin yanık yaralarından akan kanlı ve irinli suları içtiğini görmesi; o kimsenin din işlerinde bid’atçi olduğuna, zalim kimseler ile ortaklık yaptığına, kafirlerin izinden gittiğine, müşriklerin ve alaycıların ahlakı ile ahlaklandığına, peygamberlere muhalefet ettiğine, mutta ki kimseleri terk ettiğine, dinden çıktığına ve Allah'ın hakkını ifa etmediğine ve cimrilik ederek hakkı sahibine vermediğine ve Allah'ı yarattığı mahlukuna benzettiğine delaletle tabir olunur. Rüyasında cehenneme girip sonra da oradan çıktığını gören kimsenin inşallah cennete gireceğine, ya da bir günah işleyip ondan tövbe edeceğine işaret eder.

İhya Rüya Tabirleri : Cehennem görmek sıkıntı ve zarurete, fısk ve günaha, küfür ve gaflete, şer ve fesada, güven ve emniyet içinde olmamaya; Cehennemde yandığını görmek, ateşte olmayı gerektirecek söz ve fiillere, Cehennemin kapısından geri dönmek, büyük bir günahtan son anda dönmeye, Cehennem kapısını kapalı görmek, üzerinde ilahi rahmet ve mağfiretin hala devam ettiğine; Cehennem görmek dünyanın mansıp ve şerefini yitirmeye, hayatını cehenneme çeviren işlerle uğraşmaya yahut kötü arkadaşa, Cehenneme girmek bazen dünyadaki işlerinin ve düzeninin bozulmasına; Cehennem meleği Malik’in kendine iyi bir şey verdiğini görmek din ve dünyası için hayırlı, Müslümanlar nezdinde makbul bir iş ve duruma; bu meleğin kendinden yüz çevirdiğini yahut kendisine kızdığını görmek Cehennemi hak ettirecek işler yapmaya delalet eder.
 

Geri
Üst