Soykırım Nedir? | Kogo Society Forum

Soykırım Nedir?

CrypticaL 

Düttürü Dünya..
Yönetici
Üyelik
2 Eylül 2019
Mesajlar
1,015
Cinsiyet
Erkek ♂️
İlişki Durumu
İlişkim Var
Burcu
Kova ♒
Ruh Hali
Üzgün
Soykırım Nedir?

Soykırım Nedir?


Soykırım, bir grup insanın tamamını veya bir kısmını yok etmeyi amaçlayan birtakım eylemlerin her biridir, bu yok etme maksadı soykırımı diğer insanlık karşıtı suçlardan ayırır.

“Soykırım” terimi 1944 öncesine kadar mevcut değildi. Soykırım, bir grubun varlığını ortadan kaldırma amacıyla gruplara karşı işlenen şiddet içeren suçlara karşılık gelen çok özel bir terimdir. İnsan hakları, ABD Haklar Bildirgesi ya da 1948 Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinde görüldüğü üzere, bireylerin haklarıyla ilgilidir.

Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsü’nün 6. maddesi, 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesinin 2. maddesinde tanımlanan soykırım suçunu yargılama yetkisini Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne vermiştir. Bu tanımlama uluslararası örf ve adet hukukunun bir parçası olarak kabul edilmiştir, bu nedenle Soykırım Sözleşmesini onaylamış olsun olmasın, tüm devletler için bağlayıcıdır. Ruanda ve Eski Yugoslavya için kurulan Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Statüleri de aynı tanımlamayı kullanmışlardır.

Soykırım Teriminin Kökeni Nedir?

Soykırım Teriminin Kökeni Nedir?


Soykırım suçu ilk kez 1944 yılında, Rafael Lempkin’nin bu tarihten on yıl önce “Axis Rule in Occupied Europe” adlı kitabında yaptığı bir öneriye dayandırılarak tanımlandı. Soykırım (Genocide) kelimesi, Yunanca ırk, ulus ya da soy anlamına gelen “genos” kelimesi ile Latince öldürme anlamında kullanılan “cide” son ekinin birleşmesiyle oluşmuş, iki ayrı dilden alınmış kelimelerle yapılan birleşik bir kelimedir. Bu kelime, 1945 Nuremberg Şartında açıkça bir suç olarak tanımlanmamasına karşın, kıdemli Nazi subayların duruşmasının iddianame ve açılış konuşması sırasında Nuremberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi huzurunda insanlık karşıtı bir suç olarak zikredildi.

Birleşmiş Milletlerin Verilerinden Toplanıp Gündeme Getirilmeyen Soykırımlar ve Tarihleri:
 1. İspanyol ve Amerikalıların Yerlilere Uyguladığı Soykırım
  1492 yılında Kristof Kolomb’un ayak bastığında nüfusu 8 milyon olan Arawaks yerlilerinin sayısı 22 yıl içerisinde 28 bine indi.
2. Norveçlilerin Taterlere (Göçer) Uyguladığı Soykırım

Norveçliler 1920-30’larda çıkardıkları yasalarla Nordik irk‘ın arılığını korumak için etnik grup Tater (Göçerler) kızlarını zorla kısırlaştırdılar. Norveç toplumu ne kadar Tater’i kısırlaştırsa, o kadar kendi ırkını koruduğuna inanıyordu.
Kısırlaştırma yoluyla ehlileştirilemeyen Taterler üzerinde insülin ve elektroşok yöntemleri uygulanıldı.

3. İngilizlerin Avustralyalı Yerlilere Uyguladığı Soykırım

İngiltere Krallığı 1788-1938 tarihleri arasında sömürge amacıyla gittikleri Avustralya’da yerleşik yerli halk: Aborjinleri sistematik olarak yok ettiler.
İngilizler aralarına salgın hastalık yaydığı bununla da yetinmeyip yemeklerine zehir katarak yok etmeye çalıştığı750 bin siyah derili aborjinden geriye sadece 31 bin kişi sağ kalabildi.

4. Almanların Batı Afrika’da Namibyalılara Uyguladığı Soykırım

Almanlar 1891 yılında ham madde ve iş gücü ihtiyaçlarını karşılamak için Güney Batı Afrika (Namibya)’ya sömürge kurmak amacıyla çıktılar. Bölgedeki çok zengin altın ve zümrüt madenlerini ele geçirmenin yolunun yerel Herero ve Nama halklarını yok etmek olduğuna karar veren Almanlar harekete geçti. Bu emir üzerine adanın yerlileri Herero ve Namalar üzerine taarruz eden Alman askerleri yaşlı, kadın, çocuk dinlemeden herkesi katlettiler. Katliamdan kurtulanlar işkenceyle öldürüldü. Yaklaşık 132 bin yerliden geriye 15 bini sağ kalabildi.

5. Almanların Yahudi ve Çingenelere Uyguladığı Soykırım

Almanlar 1933-45 yılları arasında Büyük Alman İmparatorluğunu kurmak ve mükemmel Alman ırkini yaratmak hedefiyle diğer milletlerden veya etnik gruplardan 21 milyon insanı topluca kurşuna dizerek, toplama kamplarında fırınlarda yakarak, gaz odalarında zehirleyerek soykırıma uğrattılar.
Alman yönetimi öncelikle kendilerinden olmadığına inandığı bütün ırkları tespit edip harflerle sınıflandırdı. Bu kampanya uyarınca Çingenelerin yüzde 94’ü kısırlaştırdı. ikinci hedef grup olarak Yahudiler seçildi. Gerek Almanya gerekse de Almanların işgal ettiği diğer ülkelerde yasayan milyonlarca Yahudi sistematik bir biçimde vurularak, asılarak, yakılarak ve zehirlenerek öldürüldü.

6. Amerikalı ve İngilizlerin Almanlara Uyguladığı Soykırım

Amerikalılar ve İngilizler Almanların savaşı kaybetmelerinin ardından, Dresden kentine sığınan Alman göçmenlerin üzerine 3 gün süreyle havadan bomba yağdırdılar. Savunmasız insanların sığındığı Dresden kentine intikam amacıyla uygulanan bombardıman sırasında 3 bin 900 ton tahrip gücü yüksek bomba ve 200 bin napalm bombası atıldı. Bu yok etme harekatında çoğunluğu çocuk ve kadınların oluşturduğu 200 bin kişi öldü.
Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombaları sonucu 135 bin kişinin öldüğü gerçeği Dresden’e uygulanan soykırımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

7. Danimarkalıların Alman Mültecilere Uyguladığı Soykırım

İkinci Dünya Savaşının bitiminde Sovyet Ordusunun Alman topraklarına doğru ilerlemesinden kaçan 250 bin Alman mülteci Danimarka’ya sığındı.
Üçte birini 15 yaşından küçük çocukların oluşturduğu Almanlar tel örgülerle çevrili toplama kamplarına alındılar. Binlerce çocuk ve yetişkin tifüs, bağırsak iltihabı, ishal sonucu yaşamlarını kaybettiler.

8. Rumların Kıbrıs’ta Türklere Uyguladığı Soykırım

İngilizler 1912-1974 döneminde Kıbrıs adası üzerindeki egemenliklerini sağlamak amacıyla Rumlar‘ın ENOSIS’i gerçekleştirmelerine göz yumup Türklere karşı saldırı başlattılar. 1912’de adada yasayan Rumlar Kıbrıs’ın 35 ayrı noktasında Türklere ait is-yerleri, camii ve evleri yakıp yıkmaya insanları katletmeye başladılar. 1952 yılında EOKA adli terör örgütü kuruldu. EOKA sistematik bir biçimde başlattığı saldırılarda 100 Türk’ü, 100 İngiliz vatandaşını öldürerek 30 Türk köyünü yaktı. 1963 yılında EOKA’cılar yeni bir etnik temizleme planını devreye soktular, bu saldırılarda 500 Türk öldürüldü, 130 Türk köyü yakıldı, 25 bin Türk evlerini terk etmek zorunda kaldı.

9. Yunanlıların Batı Trakya’da Türklere Karşı Asimilasyon Yoluyla Uyguladığı Etnik ve Kültürel Soykırım

1923 yılında Lozan’da imzalanan Türk ve Yunan azınlıkların karşılıklı mübadelesine ilişkin anlaşmanın ardından Yunan hükumeti Bati Trakya bölgesinde yasayan Türkler üzerinde sistemli olarak etnik ve kültürel soykırım başlattı. Bölgenin büyük bir bölümünü askeri bölge haline getirip sıkıyönetim ilan edildi. Köyler arasında geliş-gidişler izne bağlandı, Türk azınlığın pasaportlarına el konuldu. Türklerin hukuki, siyasi, kültürel ve dini haklarının kısıtlanması ibadetlerine izin verilmemesi gibi yoğun baskılar sonucu 400 bin Türk bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

10. Bulgarların Türklere Karşı Uyguladıkları Etnik ve Kültürel Soykırım

1970-89 yılları arasında Bulgar hükumeti Bulgarlaştırma adı altında ülkede yasayan 1,5 milyon Türk, Pomak ve Çingeneye karşı bir asimilasyon kampanyası başlattı. Ülkede yasayan 310 bin Türk’ün isimleri polis zoruyla Bulgar ve Hristiyan isimleriyle değiştirildi. Türkçe eğitim veren okullar, üniversitedeki Türk filolojisi bölümleri, Türkçe gazeteler ve camiler devlet emriyle kapatıldı. Çocukların sünnet ettirilmesi yasaklandı. Çocuklar bu yasağa rağmen sünnet ettirilip ettirilmediğini kontrol edilmek için zorla sağlık merkezlerine gönderildi. Mezar taşlarının üzerindeki Türkçe isimler yüzünden mezarlar yıkıldı, talan edildi. Türklerin Türk motifli giysiler giymeleri yasaklandı. Bu baskılara dayanamayıp protesto gösterileri yapan Türklerin üzerine askeri birliklerce ateş acildi. 1.000 Türk Belene’deki toplama kampına gönderildi. Baskıların giderek artması sonucu 360 bin Türk zorunlu olarak Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı.

11. Amerikalıların Irak’ta Yaptıkları Soykırım

Felluce’de 1500 sivilin sokaklarda öldürülüp çürümeye terk edildi, cesetlerin köpekler tarafından yenilmeye başlandı ve 250 bin kişi bölgeden sürüldü. Bununla yetinmeyen ABD, Irak’a özgürlük getirme bahanesiyle, 100 binin üstünde sivil halkı, katletti. Fransız, İngiliz ve Almanlar başta olmak üzere bütün AB ülkelerinin Felluce soykırımı karşısında kayıtsız kalmışlardır. Birleşmiş Milletler de kendi soykırım tanımına giren insanlık suçlarına karşı ses çıkarmamıştır.

20. Yüzyıldaki Etnik ve Kültürel Soykırımlar


20. Yüzyıldaki Etnik ve Kültürel Soykırımlar
 1. Jozef Stalin (SSCB, 1934-39) 13,000,000 mülteci-100 binlerce ölü.
 2. Adolf Hitler (Almanya, 1939-1945) 12,000,000 mülteci kamplarda 2 milyon ölü-kayıp.
 3. Mao Tze Dong (Çin, 1966-1969) 11,000,000 kişiye kültürel asimilasyon-toplama kamplarında sayısı belli olmayan kayıplar.
 4. İspanyol ve Amerikalı Kaşifler (1492-1800) 7,972,000 ölü- kayıp.
 5. Hideki Tojo (Japonya, 1941-1944) 5,000,000 ölü-kayıp.
 6. Pol Pot (Kamboçya, 1975-1979) 1,700,000 ölü.
 7. Kim Il Sung (Kuzey Kore, 1948-1994) 1.600,000 mülteci ve toplama kamplarında ölü-kayıp.
 8. Menghitsu (Etopya, 1975-1978) 1,500,000 ölü-kayıp.
 9. Charles DeGaulle (Cezayir, 1954-1962) 1,000,000 ölü-kayıp.
 10. Yakubu Gowon (Biafra, 1967-1970) 1,000,000 ölü-kayıp.
 11. Leonid Brezhnev (Afganistan, 1979-1982) 900,000 ölü-kayıp.
 12. Jean Kambanda (Ruanda, 1994) 800,000 ölü-kayıp.
 13. İngiliz Krallığı (Avustralya, 1849-1938) 719,000 ölü-kayıp , 100 bin mülteci.
 14. Suharto (Doğu Timor, 1976-9 600,000 ölü-kayıp.
 15. Saddam Hüseyin (Iran ve Kuzey Irak 1980-1990) 600,000 ölü-kayıp.
 16. Yahya Khan (Pakistan, 1971 ve Banglades,1990) 500,000 ölü- kayıp.
 17. Savimbi (Angola, 1975-2002) 400,000 ölü-kayıp.
 18. Molla Ömer – Taliban (Afganistan, 1986-2001) 400,000 ölü- kayıp.
 19. Idi Amin (Uganda, 1969-1979) 300,000 ölü-kayıp.
 20. B.Mussolini (Etiyopya,Yugoslavya 1936) 300,000 ölü-kayıp.
 21. Danimarka (Danimarka 1945) 250,000 Alman Mülteci ölüme terk edildi.
 22. Mobutu Sese Seko (Zaire, 1965-1997) 250,000 ölü-kayıp, 200 bin mülteci.
 23. Charles Taylor (Liberya, 1989-1996) 220,000 ölü-kayıp.
 24. Foday Sankoh (Sierra Leone, 1991-2000) 200,000 ölü-kayıp.
 25. Amerika (Almanya Dresden,1943-1945) 200,000 sivil ölü (Dresden’e sığınan siviller).
 26. S. Milosevic (Yugoslavya,1992-96) 180,000 ölü-kayıp.
 27. Michel Micombero (Burundi, 1972) 150,000 ölü-kayıp.
 28. Amerika (Hiroşima-Nagazaki 1944) 135,000 ölü (atom bombası).
 29. Almanya (Namibya 1891) 117,000 ölü-kayıp, 15 bin mülteci.
 30. Hassan Turabi (Sudan, 1989-1999) 100,000 ölü-kayıp.
 31. Richard Nixon (Vietnam, 1969-1974) 70,000 ölü-kayıp.
 32. Papa Doc Duvalier (Haiti, 1957-1971) 60,000 ölü-kayıp.
 33. Marcos (Filipinler) 50,000 ölü-kayıp.
 34. Hissene Habre (Çad, 1982-1990) 40,000 ölü-kayıp.
 35. Vladimir Ilich Lenin (Rusya, 1917-1920) 30,000 muhalif infaz edildi.
 36. Francisco Franco (İspanya) 30,000 muhalif infaz edildi.
 37. Lyndon Johnson (Vietnam, 1963-1968) 30,000 ölü-kayıp.
 38. Hafiz Esad (Suriye 1980-2000) 25,000 ölü-kayıp.
 39. Khomeini (Iran, 1979-1989) 20,000 ölü-kayıp.
 40. Eski Yugoslavya (1995 Bosna-Hersek) 15 ölü, 7500 kayıp, 45 bin mülteci.
 41. Paul Koroma (Sierra Leone, 1997) 6,000 ölü-kayıp.
 42. Usama bin Ladin(Dünya çapında,1991-2001) 4,000 ölü-kayıp.
 43. Augusto Pinochet (Chile, 1973) 3,000 ölü-kayıp.
 44. Efrain Rios Montt (Guatemala) 2,000 ölü-kayıp.
 45. Sierra Leone 80,000 mülteci, kayıp rakamı belli değil.
 46. Kıbrıs Cumhuriyeti (1912-1974) 25,000 sivil mülteci, 1000’ni aşkın ölü, 100 İngiliz ölü.
 47. Yunanistan (Bati Trakya,1923-1990) 400,000 mülteci evlerini terk etti.
 48. Bulgaristan (1970-1989) 360,000 mülteci kültürel asimilasyon sonucu evlerin terk etti, 1000 kişi toplama kamplarına alındı.
 49. Norveç (1920-1930) Tatar göçmenleri kısırlaştırma ve toplama kamplarında izole etme.
 50. ABD –Felluce (2004) Devam ediyor.
 

Geri
Üst