Hristiyanlık | Kogo Society Forum Güncel Paylaşım Platformu

Hristiyanlık

Orta Doğu kökenli, tek tanrılı, İsa'nın Yeni Ahit'teki öğretilerine dayanan İbrahimi din. İsa'nın adına atfen İsevilik, memleketine atfen Nasranilik de denir. Bu inanca sahip kişilere Hristiyan denir.
Üst